compus sences
   主   页   |   实验室简介   |   科研人员   |   本室研究生   |   仪器设备   |   研究成果   |   招生招聘    |
 
 
请提供更新材料和信息

发布:admin 时间:2009年8月31日 点击:2684

    实验室站点已有一段时间没有增添新信息了,请本室成员将您们的近期成果和发表的论文以及需要在网上发布的相关信息提交给站点管理员,以便及时更新。

                     站点管理员 2009.8.31

 


 

地址:华中农业大学麦类植物生物技术实验室   电话:027-87283008